Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds VNU. Hier vindt u informatie over het pensioenfonds en de pensioenregelingen die het pensioenfonds uitvoert. De informatie is bedoeld voor de huidige werknemers, pensioengerechtigden en voormalige werknemers die deelnemen of hebben deelgenomen aan pensioenregelingen van Pensioenfonds VNU.

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor bijna alle werknemers van Nielsen in Nederland het ‘Pensioenreglement Nielsen Nederland 2015’. De ondernemingen die onder dit reglement vallen zijn Nielsen B.V. (VNU-A), Nielsen Media Research B.V. (NMR) en vanaf 1 januari 2015 AC Nielsen (Nederland) B.V. (alleen voor wat betreft de nieuwe pensioenopbouw). Voormalige werknemers van Brandbank en werknemers van Pointlogic zijn uitgesloten van deelname.

Overige regelingen die het pensioenfonds uitvoert zijn pensioenregelingen en overeenkomsten die premievrij zijn gemaakt en waarvan de pensioenaanspraken en rechten betrekking hebben op de periode vóór 1 januari 2008.

Door in de navigatiebalk bovenaan de webpagina te kiezen voor ‘Ik ben werknemer’, ‘Ik ben uit dienst’ of ‘Ik ontvang pensioen’ vindt u de informatie die voor u relevant is. Zie eventueel ook ‘Veelgestelde vragen’.