Documenten

Hier vindt u alle belangrijke documenten van Stichting Pensioenfonds VNU waaronder het pensioenreglement. Welk reglement op u van toepassing is, hangt af van uw situatie:

  • Als u werknemer bent bij één van de drie bij het pensioenfonds aangesloten bedrijven van Nielsen in Nederland geldt voor u het huidige pensioenreglement.
  • Als u uitdienst bent is het reglement op het moment van uitdiensttreding op u van toepassing. Als u op of na 1 januari 2015 uitdienst bent getreden, kijkt u in het huidige reglement. Als u eerder uitdienst bent getreden, kijkt u in een eerder reglement. Wij hebben het reglement van periode ‘2010 tot en met 2014’ op de website staan. Reglementen van vóór 2010 kunt u bij ons opvragen.