De financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in een dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan wat de verhouding is tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds. De bezittingen zijn vooral de beleggingen van het fonds. Het betalen van pensioenen nu en in de toekomst noemen we de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het pensioenfonds precies genoeg bezittingen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Beleidsdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad wordt per het einde van iedere maand berekend. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Alle pensioenfondsen moeten vanaf januari 2015 bij beleidsbeslissingen (bijvoorbeeld toekenning van indexatie) gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad. Hieronder geven wij een overzicht van de beleidsdekkingsgraden.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

Ieder pensioenfonds moet minimaal een wettelijk vereiste minimum dekkingsgraad aanhouden om een buffer te hebben voor slechtere tijden. Het vereiste minimum verschilt per pensioenfonds en is afhankelijk van hoeveel risico een pensioenfonds neemt en loopt. Bij Pensioenfonds VNU is het wettelijk minimum circa 103,4%. Bij ons pensioenfonds is dit wettelijk minimum in vergelijking tot andere pensioenfondsen relatief laag. Dit komt doordat een groot deel van de pensioenen (circa 90%) zijn herverzekerd bij Aegon. Voor dat deel garandeert Aegon de pensioenuitkeringen.

De beleidsdekkingsgraad ligt een stuk hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. De financiële positie van Pensioenfonds VNU is daarom gezond te noemen.